Søk
  • kristoffervalde

Felles forståelse for prosjektets mål er like viktig som godt håndverk og gode materialer

At du som kunde og entreprenøren har felles forståelse for målet med prosjektet er helt avgjørende for å være sikker på at kvaliteten du ønsker blir levert. For hva er egentlig kvalitet? Her finnes det mange definisjoner og forståelser av begrepet, men felles for dem alle er at kvalitet henger sammen med kundens forventninger og mål. Så når kunden på Saksvik uttalte at «boligen i seg selv skal bli et møbel», ble det for Siero viktig å forstå hva kunden mente med det.

Kunden ønsket en helhetlig oppgradering av boligen, som samtidig ivaretok husets og stedets kvaliteter. Huset ligger flott til i Malvik med fantastisk utsikt over Trondheimsfjorden og Fosenalpene, og ble i 1967 tegnet av arkitektprofessor Ivar Aukrust. Forprosjektet ble utviklet i tett samarbeid mellom Rojo arkitekter og kunden, hvor krav til funksjonalitet og estetikk var viktig for oppdragsgiver. Samtidig ønsket kunden å løfte husets energiytelse opp på dagens nivå med hensyn til varmetap og komfort. Resultatet ble en plan for en helhetlig oppgradering av boligen, med ny klimaskjerm og planløsning med tekniske installasjoner integrert i designet.
Det er i detaljene kvaliteten ligger


Noen ganger kommer man til plasser eller inn i rom hvor en bare føler at alt stemmer. For å skape en slik følelse tenker vi at det er flere ting enn dyktige håndverkere og gode materialer som må på plass. Her spiller selvfølgelig arkitekturen, akustikken, lyset mm viktige roller, men like mye prosessen og planleggingen. For det er i detaljene det ligger og skal man ha kontroll på detaljene må man planlegge, nøye!

Når det gjelder det med huset som møbel så handler det for kunden om mange ting, hvor arkitekten er viktig; vinduer, vinkler og vegger skal "passe sammen", siktelinjer og gjennomtenkt planløsning er ryggraden.
Som kunden selv sier


Når det kommer til materialer og tekstur er det er stor forskjell på hvordan ulike parketter både ser ut og føles. Håndtak på dører, listverk/ikke listverk, fargevalg og plassering/type belysning. Dette er ting som ikke nødvendigvis koster så mye, men det er bevissthet rundt "samspillet" og sammenheng. Dette må til for å få huset til å "fungere" estetisk uten møbler - det blir som et møbel i seg selv. Vår idé er at alt må sees i sammenheng, med tanke på at det skal være en god "estetisk opplevelse" å være i huset uten et eneste møbel! I neste omgang stiller dette selvsagt krav til møblene som faktisk skal inn i huset, for de må passe og spille sammen med «hovedmøbelet« Alt henger sammen med alt, som de sier, og såvidt jeg vet refererte Anvar Alto til "Gesamtkunstwerk" (et helhetlig, total kunstverk) i forbindelse med sine bygninger - et uttrykk stjålet fra musikken og Wagners beskrivelse av opera (sine operaer i alle fall!). Intensjonen er klar og tanken om huset som et møbel tror jeg mange ville dra nytte av dersom de interesserer seg for estetikk (og det kan de gjøre selv om de ikke er så kjent med begrepet!).


Bli med på digital befaring før vi bygger.


Alle kjenner vi utsagnet «et bilde sier mer enn 1000 ord», men hva sier i så fall en 3D-modell da? I alle prosjektene hos Siero bygges prosjektet i 3D før vi går i gang med byggingen på plassen. -Vi skaper en «digital tvilling» som vi sier.

Fra starten av planleggingen settes arkitektens modell sammen med modeller fra rørlegger, ventilasjon, elektriker, kjøkkenleverandør mm. Etter hvert som planleggingen skrider frem oppdateres modellene med de endringer og tilpasninger som ønskes. I tillegg blir problemområder og kollisjoner luket bort. På denne måten kan en i byggefasen bruke energien på de viktige detaljene og ikke bruke tid på å løse problemer. Før vi går i gang med byggingen går vi en digital befaring sammen med kunden. På denne måten sikrer vi det som er avgjørende for å levere forventet kvalitet, nemlig felles forståelse for hva som skal leveres.

I Siero har vi ansatte med over 10 års erfaring med å bygge digitale tvillinger sammen med kunden, arkitekten og leverandører. Faktisk var det svært få som jobbet med dette på et slikt nivå for 10 år siden. Så når vi påstår at dette ikke koster kunden noe mer og kvaliteten på sluttproduktet blir bedre ved å bygge en 3D-modell sammen med kunden, er det med utgangspunkt i vår kompetanse og erfaring og ikke noe vi bare sier!

123 visninger0 kommentarer
  • LinkedIn
  • Facebook

©2019 by Siero. Proudly created with Wix.com